rotate resize rss facebook2 cross angle-down
Newsletter

INWESTOR

Grupa Inwestycyjna Hossa SA

ul. Władysława IV 43, 81-395 Gdynia  dojazd>>
tel. 58 620 70 33
fax 58 620 76 69
e-mail: info@hossa.gda.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS 0000006925; REGON 190358085; NIP 586-02-20-726; Kapitał własny: 246 570 000 zł*, kapitał wpłacony: 2200000 zł, kapitał zakładowy: 2200000 zł (*stan na dzień 31.07.2013).


GARNIZON  Jak dojechać >>

Gdańsk Wrzeszcz, kwartał ulic Szymanowskiego, Chrzanowskiego, Słowackiego i Al. Grunwaldzkiej